۲۹ اسفند؛ آخرین فرصت نام نویسی در آزمون دستیار تخصصی

باشگاه خبرنگاران جوان :

مرحله کتبی آزمون پذیرش در دوره‌های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) سال ۱۴۰۱ وفق مصوبات شورای آموزش پزشکی و تخصصی به صورت کاغذی و غیرمتمرکز و در برخی موارد به صورت الکترونیک توسط دانشگاه‌های مجری برنامه آموزشی فلوشیپ پنجشنبه ۱۲ خرداد برگزار می‌شود.

مرحله شفاهی (به صور منفرد یا ترکیبی از روش‌های PMP و OSCE و مصاحبه ساختارمند یا سایر روش‌های نوین ارزشیابی و اختصاصی مرتبط با رشته خود) در روز‌های دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ برگزار خواهد شد.

داوطلبان واجد شرایط می‌توانند تا روز یکشنبه ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ مراجعه به سایت اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی http://sanjeshp.ir و با مطالعه دفترچه راهنمای نام نویسی شامل شرایط عمومی و تخصصی و با توجه به رشته تخصصی پیش نیاز و در نظر گرفتن وضعیت شرکت در آزمون (عضو هیئت علمی، آزاد) صرفاً یک رشته و یک دانشگاه را انتخاب و نام نویسی کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان علمی پزشکی بهداشت و درمان

https://dailybuzz.ir/19/03/2022/%db%b2%db%b9-%d8%a7%d8%b3%d9%81%d9%86%d8%af%d8%9b-%d8%a2%d8%ae%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%81%d8%b1%d8%b5%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86/