موج مرگ و میر د‌و تا چهار هفته بعد از پیک ابتلا

باشگاه خبرنگاران جوان :

باشگاه خبرنگاران جوان – عضو کمیته علمی کرونا گفت: مطالعات نشان می دهد که موج مرگ و میر د‌و تا چهار هفته بعد از پیک ابتلا در دنیا و کشورمان رخ می دهد.با افزایش موارد ابتلا در دی ماه پیش بینی سه رقمی شدن مرگ ها را کرده بودیم که باید مداخله سریع انجام می شد تا شاهد بروز چنین رخدادی در کشور نباشیم.

یونسیان  اعلام کرد باید شیوه نامه های بهداشتی را  رعایت  و واکسیناسیون را تکمیل کنیم.

 

 

موج مرگ و میر د‌و تا چهار هفته بعد از پیک ابتلا