جهرمی:‏حذف تصویر قهرمان از فضای مجازی امتداد روحیه خشن آمریکایی است

خبرگزاری ایرنا :

«علی بهادری جهرمی» در این پیام توییتری تاکید کرد: اقدام بزدلانه ایالات متحده، نقض فاحش آزادی بیان و حقوق بشر علیه احساسات میلیون‌ها انسان در سراسر جهان است.

سخنگوی دولت یادآورشد: آمریکا باید به این رویه خلاف موازین حقوقی پایان دهد.

https://dailybulletin.ir/04/01/2022/%d8%ac%d9%87%d8%b1%d9%85%db%8c%e2%80%8f%d8%ad%d8%b0%d9%81-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1-%d9%82%d9%87%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d9%81%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%db%8c/