عارف نوروزی سرپرست ستاد اجرایی فرمان امام(ره) شد

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش ایرنا، اعضای هیات امنای ستاد اجرایی حضرت امام(ره)، طی حکمی عارف نوروزی را به سمت سرپرست ستاد اجرایی حضرت امام(ره) منصوب کردند.

 محمد مخبر معاون اول رییس جمهوری پیش از این رییس این ستاد بود.

عضویت در هیات مدیره و قائم مقامی مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو، مدیر عاملی بنیاد برکت، عضویت در هیات مدیره شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو و عضویت در هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری سمند از جمله سوابق نوروزی است.

نوروزی سابقه عضویت در هیات مدیره گروه توسعه اقتصادی تدبیر، عضویت در هیات مدیره شرکت بیمه پارسیان، ریاست هیات مدیره و مدیرعاملی شرکت های گروه حمل و نقل بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، معاونت برنامه ریزی و توسعه اقتصادی سازمان بازرگانی و حمل و نقل بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، ریاست هیات مدیره و مدیر عاملی سازمان اموال و املاک ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، قائم مقامی مدیرعامل و عضویت در هیات مدیره شرکت پست جمهوری اسلامی ایران را در کارنامه خود دارد.

https://dailybulletin.ir/08/12/2021/%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d9%81-%d9%86%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa-%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7/