جزئیات مصوبات آخرین جلسه کمیسیون ماده 10 احزاب

خبرگزاری فارس :

 

به گزارش خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری فارس، محسن اسلامی دبیرکمیسیون ماده10قانون احزاب وزارت کشور ظهر امروز(دوشنبه) در نشستی با خبرنگاران در تشریح مصوبات آخرین جلسه این کمیسیون اظهار داشت:‌ اولین مصوبه امروز کمیسیون ماده 10 احزاب گزhرش برگزاری مجمع عمومی کشاورزان ایران بود که در کمیسیون طرح شد و با اصلاح برخی موارد در اساسنامه و تغییر عنوان به مجمع ملی کشاورزان صدور پروانه این حزب مورد موافقت کمیسیون قرار گرفت.

وی افزود: گزارش برگزاری مجمع عمومی باشگاه فرهنگی – ورزشی ارامنه آرارات نکته دومی بود که مطرح شد و با تمدید پروانه و تایید ترکیب هیات مدیره موافقت به عمل آمد. سومین مصوبه نیز گزارش برگزاری مجمع عمومی شورای خلیفه‌گری ارامنه کاتولیک ایران بود که با تمدید پروانه و تایید ترکیب هیات مدیره موافقت به عمل آمد.

اسلامی ادامه داد: مصوبه چهارم گزارش برگزاری مجمع عمومی شورای خلیفه‌گری کل ارامنه آذربایجان بود که با تمدید پروانه و تایید پروانه هیات مدیره موافقت به عمل آمد.

دبیرکمیسیون ماده10قانون احزاب وزارت کشور بیان داشت:‌ پنجمین مصوبه مربوط به گزارش برگزاری مجمع عمومی انجمن زرتشتیان شریف اباد اردکان است که با تمدید پروانه و تایید ترکیب هیات مدیره موافقت به عمل آمد.

اسلامی گفت: مصوبه ششم به گزارش برگزاری مجمع عمومی شورای خلیفه‌گری ارامنه تهران و شمال بود که که در جلسه کمیسیون مطرح و با تمدید پروانه و تایید ترکیب هیات مدیره موافقت به عمل آمد.

وی افزود: گزارش برگزاری مجمع عمومی حزب اسلامی کار در کمیسیون مطرح شد و با انجام اصلاحاتی در اساسنامه و مرامنامه مورد تایید قرار گرفت.


جزئیات مصوبات آخرین جلسه کمیسیون ماده 10 احزاب