سلسله نشست‌های«عدالت و مسئله زنان» برگزار می‌شود

خبرگزاری مهر:

به گزارش خبرگزاری مهر، سلسله نشست‌های «عدالت و مسئله زنان» توسط کانون اندیشه جوان به صورت مجازی برگزار می‌شود.

«فمنیسم، عدم به رسمیت شناختن تفاوت‌ها» و «گفتگو پیرامون فعالیت اجتماعی زنان» از جمله موضوعاتی است که در این سلسله نشست‌ها مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

فمینیسم، یکی از مکاتب مهم و چالش‌زا در حوزه مسائل زنان در دوره مدرن است. که بر پایه مفاهیمی مانند اومانیسم و عقلانیت انتقادی بنا شده و از آغاز پیدایش با عدم توجه به طبیعت زن و تفاوت‌های فیزیکی و روانی آن با مردان، برابری را به عنوان مهم‌ترین هدف جنبش قرار داده است. فمنیسم الگویی غربی از زن ارائه می‌کند که با نادیده گرفتن هویت زنانه و چشم‌پوشی بر تفاوت این هویت با هویت مردان، موجب از خودبیگانگی زنان با فطرت خویش شده است.

دیدگاه‌های مختلفی در مورد حضور زن در مسائل اجتماعی در جوامع مختلف مطرح است. در تفکر فمنیستی، زن بدون هیچ گونه قید و شرطی حق حضور در عرصه‌های مختلف اجتماعی را دارد و در مقابل در بعضی جوامع این حق محدود و حتی در شرایطی کاملاً سلب می‌گردد. تحول و دگرگونی در ساختار اجتماعی، عاملی اساسی برای تغییر این نگرش و توسعه‌ی حضور زنان در مسایل اجتماعی است.

نشست «فمنیسم، عدم به رسمیت شناختن تفاوت‌ها» و «گفتگو پیرامون فعالیت اجتماعی زنان» روزهای دوشنبه و چهارشنبه چهارم و ششم بهمن ماه ساعت ۲۱ و ۱۶ با حضور مهدیه شادمانی، ابوالفضل اقبالی و فاطمه داداشی به صورت مجازی در صفحه اینستاگرام کانون اندیشه جوان به نشانی @canoon_org_ برگزار می‌شود.

سلسله نشست‌های«عدالت و مسئله زنان» برگزار می‌شود