بزرگترین تهدید حقوق بشر از دورویی، سیاسی شدن و استانداردهای دوگانه می‌آید

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا از ستاد حقوق بشر، کاظم غریب آبادی با انتشار توئیتی در واکنش به خبر کشف قبر ۹۳ کودک بومی دیگر در کانادا افزود: در زیر خاکی که ما روی آن قدم می‌گذاریم، پیکرهای افرادی قرار دارد که جان گرانبهای خود را در جریان یک جنگ تحمیلی که پول و سلاح آن از سوی غرب تأمین می‌شد، قربانی کردند.

معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه در ادامه توئیت خود می افزاید: اما در کانادا، وقتی زمین را حفر می‌کنید، بقایای کودکان بی‌گناه بومی را کشف می کنید! بزرگترین تهدید حقوق بشر از دورویی، سیاسی شدن و استانداردهای دوگانه می آید.
 

بزرگترین تهدید حقوق بشر از دورویی، سیاسی شدن و استانداردهای دوگانه می‌آید

بزرگترین تهدید حقوق بشر از دورویی، سیاسی شدن و استانداردهای دوگانه می‌آید